Aktiviteter

Torsdagsroning

Vi ror sammen hver torsdag fra 1. maj til udgangen af september.

Vi mødes kl. 18.00 på vandet. Der vil være instruktører/øvede medlemmer med og derfor gode mulighed for instruktion.

I september mødes vi dog allerede kl. 17

Begynderkurser

Vi holder typisk 2 begynderkurser om året. Hvert kursus er på 2 x 8 timer hen over en weekend samt 3 roture efterfølgende.